Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cyanerpes caeruleus [latin]    Purpurhonningkryper [norsk]   Purple Honeycreeper [engelsk]   1F Eco Amazonia 4.9., 2 Amazonia Lodge 17.9., 5 ss 18.9., 1 Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no