Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cyanocorax violaceus [latin]    Sumpskrike [norsk]   Violaceous Jay [engelsk]   Relativt vanlig Explorer’s Inn og TRC 7.-11.9., 5 Manu Road 15.9., 1 Amazonia Lodge 16. og 18.9., 1 Shintuya 23.9., 1 Manu Road 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no