Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cyanocorax yncas [latin]    Grønnskrike [norsk]   Green Jay [engelsk]   2 Manu Road 13.-15.9., 1 ss 16.9., 2-3 ss 24.-25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no