Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Cyclopteridae [latin]    Ringbukfamilien  [norsk]   Snailfishes [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Cyclopteridae [latin]    Rognkjeks- og ringbukfamilien [norsk]   Familie (bl.a. rognkjeks/rognkall, vortekjeks, svartkjeks, arktisk rognkjeks, vanlig ringbuk, kystringbuk, polarringbuk, tangringbuk, kortfinneringbuk, pukkelringbuk, svartringbuk, nordlig ringbuk / liten ringbuk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag