Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cygnus buccinator [latin]    Trompetersvane [norsk]   Trumpeter Swan [engelsk]   1 par med reir + 1 ind Grand Teton NP - WY 16.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no