Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Heksalin, Cykloheksanol [synonym]    Sykloheksanol [norsk]   CYCLOHEXANOL [engelsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Heksahydrokresol, 2-Metylcykloheksanol [synonym]    2-Metylsykloheksanol [norsk]   CYCLOHEXANOL, METHYL- [engelsk]   molekylformel: C7H14O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap