Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Cykloheksen [synonym]    Sykloheksen [norsk]   CYCLOHEXENE [engelsk]   molekylformel: C6H10
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap