Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cymbirhynchus macrorhynchos [latin]    Hvitskulderbrednebb [norsk]   Black-and-red Broadbill [engelsk]   1 ind Poring 10., 3 ind Sukau 13. og 14., 1 ind H Danum 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no