Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Cheilopogon, Cypselurus [latin]    Flygefisk [norsk]   sjelden, marin (beinfisker, horngjelfisker, flygefiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag