Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Cyste [norsk]    Væskefylt hulrom under huden eller inne i et organ
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
cyste [norsk]    cyste [med. el. latin]   En cyste er en lukket blære eller sekk som har sin egen vegg, og er fylt med væske, grøtaktig- eller fast substans. Dannelsen av en cyste skyldes ofte en unormal utvikling, blokkering av en kanal eller parasittinfeksjon.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Cystektomi [norsk]    Kirurgisk fjerning av hele eller delen av urinblæren
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
cystelever [norsk]    polycystisk leversykdom [med. el. latin]   Cystelever er en sykdom der det dannes lukkede, væskefylte hulrom med glatte vegger i levervevet. Sykdommen kan være arvelig og da ofte sammen med cystenyrer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
dermoidcyste [norsk]    dermoid cyste [med. el. latin]   En blære (cyste) der veggen er dannet av hudceller. Dannes ofte ved at hudceller ved en feil blir liggende i dypere lag i kroppen under fosterutviklingen. Cysten kan være fylt med død avskallet hud.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no