Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Cystitt [norsk]    En infeksjon i urinblæren
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
dakryocystitt [norsk]    betennelse i tåresekken
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter