Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
cytokin [norsk]    cytokine [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Cytokin [norsk]    signalmolekyler som fremmer interaksjon mellom celler. Eksempler omfatter interferoner (IFN), tumornekrosefaktorer (TFN), interleukiner (IL) og transformerende vekstfaktorer (TGF).
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma