Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
D har denne virkningen [norsk]    Use of D has this effect [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen