Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
DC [norsk]    Se likestrøm.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
DC [norsk]    DC [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 11 omtrentlig(e)
EDC [norsk]    Elektronisk diesel kontroll 1991 -1995 (Volvo)
Maritim ordliste © MaritimStart
DCI [norsk]    Digital Cinema Initiative . Gruppe nedsatt av studioene i Hollywood for å lage spesifikasjoner for digital kino.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
DCP [norsk]    ( Digital Cinema Package ) Standardisert format for samlingen pakkede, komprimerte filer som sendes kinoene. Normalt kryptert av rettighetshaveren
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
ADC [engelsk]    ADC (Active Directory Connector) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DCD [engelsk]    DCD (data carrier detected) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DCC [forkortelse/akronym]    Dynamic Currency Conversion [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
DCDM [norsk]    Digital Cinema Distribution Master . Betegnelse på en fil, eller en samling filer, som inneholder alle data til en film for digital kino før den sendes til en kino.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
DCOM [engelsk]    DCOM (distributed component object model), DCOM [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DCDM* [norsk]    Betegelse på DCDM (se over) som er pakkket ut fra en DCP (s.d.), dekomprimert og dekryptert.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Neohesperidin DC [norsk]    E959 [E-stoff]   Søtstoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Neohesperidin DC [norsk]    E959 [E-stoff]   søtstoff, smaksforsterker
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet