Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
DCD [engelsk]    DCD (data carrier detected) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
DCDM [norsk]    Digital Cinema Distribution Master . Betegnelse på en fil, eller en samling filer, som inneholder alle data til en film for digital kino før den sendes til en kino.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
HDCD [norsk]    HDCD [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DCDM* [norsk]    Betegelse på DCDM (se over) som er pakkket ut fra en DCP (s.d.), dekomprimert og dekryptert.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO