Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
DIBENZ[a,h]ANTHRACENE [engelsk]    Dibenz[a,h]antracen [norsk]   molekylformel: C22H14
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap