Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Dibenzoylperoksid [norsk]    PEROXIDE, DIBENZOYL [engelsk]    Benzoylperoksid [synonym]   molekylformel: C14H10O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap