Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
DIPYRIDO[1,2-a:2',1'-C]PYRAZINEDIIUM, 6,7-DIHYDRO-, DIBROMIDE [engelsk]    Dikvat [norsk]   molekylformel: C12H12N2.2Br
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap