Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
METHANE, DIBROMO- [engelsk]    Dibrommetan [norsk]    Metylenbromid [synonym]   molekylformel: CH2Br2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHANE, 1,2-DIBROMO- [engelsk]    1,2-Dibrometan [norsk]    Etylenbromid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap