Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
PHOSPHORIC ACID, DIBUTYL ESTER [engelsk]    Dibutylfosfat  [norsk]   molekylformel: C8H19O4P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap