Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
SILANE, DICHLORODIMETHYL- [engelsk]    Diklordimetylsilan [norsk]    Dimetyldiklorsilan [synonym]   molekylformel: C2H6Cl2Si
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap