Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
METHANE, DIMETHOXY- [engelsk]    Dimetoksymetan [norsk]   molekylformel: C3H8O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ETHANE, 1,2-DIMETHOXY- [engelsk]    1,2-Dimetoksyetan [norsk]    Etylenglykoldimetyleter [synonym]   molekylformel: C4H10O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
STRYCHNIDIN-10-ONE, 2,3-DIMETHOXY- [engelsk]    2,3-Dimetoksystryknin [norsk]    Brucin [synonym]   molekylformel: C23H26N2O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIAMINE, 3,3'-DIMETHOXY- [engelsk]    3,3'-Dimetoksybenzidin [norsk]   molekylformel: C14H16N2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap