Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 23 omtrentlig(e)
CARBONIC ACID, DIMETHYL ESTER [engelsk]    Dimetylkarbonat [norsk]   molekylformel: C3H6O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
SULFURIC ACID, DIMETHYL ESTER [engelsk]    Dimetylsulfat  [norsk]   molekylformel: C2H6O4S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, DIMETHYL ESTER [engelsk]    Dimetylftalat [norsk]   molekylformel: C10H10O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHORAMIDOTHIOIC ACID, O,S-DIMETHYL ESTER [engelsk]    O,S-Dimetylfosforamidotioat [norsk]    Metamidofos [synonym]   molekylformel: C2H8NO2PS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHORIC ACID, 2,2-DICHLOROETHENYL DIMETHYL ESTER [engelsk]    2,2-Dikloretenyldimetylfosfat [norsk]    Diklorvos, 2,2-Diklorvinyldimetylfosfat [synonym]   molekylformel: C4H7Cl2O4P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHORAMIDOTHIOIC ACID, ACETYL-, O,S-DIMETHYL ESTER [engelsk]    Acetyl-O,S-dimetylfosforamidotioat [norsk]    Acefat, O,S-Dimetylacetylfosforamidotioat [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O-(4-CYANOPHENYL) O,O-DIMETHYL ESTER [engelsk]    O-(4-Cyanofenyl)-O,O-dimetylfosfortioat [norsk]    Cyanofos [synonym]   molekylformel: C9H10NO3PS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHORIC ACID, 1,2-DIBROMO- 2,2-DICHLOROETHYL DIMETHYL ESTER [engelsk]    (1,2-Dibrom-2,2-dikloretyl)dimetylfosfat [norsk]    Dibromfos [synonym]   molekylformel: C4H7Br2Cl2O4P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O-[2-(ETHYLTHIO)ETHYL] O,O-DIMETHYL ESTER [engelsk]    O-[(2-Etyltio)etyl]-O,O-dimetylfosfortioat [norsk]    Demeton-O-metyl [synonym]   molekylformel: C6H15O3PS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHOROTHIOIC ACID, S-[2-(ETHYLTHIO)ETHYL] O,O-DIMETHYL ESTER [engelsk]    S-[(2-Etyltio)etyl]-O,O-dimetylfosfortioat [norsk]    Demeton-S-metyl [synonym]   molekylformel: C6H15O3PS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHONIC ACID, (2,2,2-TRICHLORO-1-HYDROXYETHYL)-, DIMETHYL ESTER [engelsk]    Dimetyl-(2,2,2-triklor-1-hydroksyetyl)fosfonat [norsk]    Triklorfon [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[2-(ETHYLTHIO)ETHYL] O,O-DIMETHYL ESTER [engelsk]    S-(2-Etyltioetyl)-O,O-dimetylfosforditioat [norsk]    Tiometon [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O-(3-CHLORO-4-NITROPHENYL) O,O-DIMETHYL ESTER [engelsk]    O-(3-Klor-4-nitrofenyl)-O,O-dimetylfosfortioat [norsk]    Klortion, Metylklortion [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHOROTHIOIC ACID, S-[2-(ETHYLSULFINYL)ETHYL] O,O-DIMETHYL ESTER [engelsk]    S-(2-Etylsulfinyl)etyl-O,O-dimetylfosforditioat [norsk]   molekylformel: C6H15O4PS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHOROTHIOIC ACID, S-[2-(ETHYLSULFONYL)ETHYL] O,O-DIMETHYL ESTER [engelsk]    S-[(2-Etylsulfonyl)etyl]-O,O-dimetylfosfortioat [norsk]    Demeton-S-metylsulfon [synonym]   molekylformel: C6H15O5PS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[2-(ETHYLAMINO)-2-OXOETHYL] O,O-DIMETHYL ESTER [engelsk]    S-(2-Etylamino-2-oksoetyl)-O,O-dimetylfosforditioat [norsk]    Etoatmetyl [synonym]   molekylformel: C6H14NO3PS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHOROTHIOIC ACID, O-[4-[(4-CHLOROPHENYL)AZO]PHENYL] O,O-DIMETHYL ESTER [engelsk]    Azotoat [norsk]   molekylformel: C14H14ClN2O3PS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHORODITHIONIC ACID; S-[(2-METHOXYETYL)AMINO]-2-OXOETHYL-O,O-DIMETHYL ESTER [engelsk]    Amidition [norsk]   molekylformel: C7H16NO4PS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[2-(FORMYLMETHYLAMINO)-2-OXOETHYL] O,O-DIMETHYL ESTER [engelsk]    S-(2-Formylamino-2-oksoetyl)-O,O-dimetylfosforditioat [norsk]    Formotion [synonym]   molekylformel: C6H12NO4PS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHORIC ACID, 2-CHLORO-3- (DIETHYLAMINO)-1-METHYL-3-OXO-1-PROPENYL DIMETHYL ESTER [engelsk]    O-(3-Dietylamino-2-klor-1-metyl-3-okso-1-propenyl)-O,O-dimetylfosfat [norsk]    Fosfamidon [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHOROTHIOIC ACID, S-[(5-METHOXY- 4-OXO-4H- PYRAN-2-YL)METHYL] O,O-DIMETHYL ESTER [engelsk]    S-(5-Metoksy-4-okso-4H-pyran-2-yl)metyl-O,O-dimetylfosfortioat [norsk]    Endotion [synonym]   molekylformel: C9H13O6PS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[(1,3-DIHYDRO-1,3-DIOXO-2H-ISOINDOL-2-YL)METHYL] O,O-DIMETHYL ESTER [engelsk]    Fosmet [norsk]    Dimetylftalimidometylfosforditioat [synonym]   molekylformel: C11H12NO4PS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHORODITHIOIC ACID, S-[(5-METHOXY-2-OXO-1,3,4-THIADIAZOL-3(2H)-YL)METHYL] O,O-DIMETHYL ESTER [engelsk]    Metidation [norsk]   molekylformel: C6H11N2O4PS3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap