Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
DIP [engelsk]    DIP, DIP [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dip [engelsk]    fall [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 20 omtrentlig(e)
Diplo- [gresk]    doppelt- [norsk]   pref.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
dipole [engelsk]    motsatt ladete/magnetiserte poler [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Diploma [engelsk]    Eksamensbevis [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Diploid [gresk]    doppelt [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
dipping [engelsk]    hellende [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
diplopi [norsk]    dobbeltsyn
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Diplopi [norsk]    Dobbeltsyn
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
diploid [norsk]    se haploid
Genetikkordliste © Universitetsforlaget
diplopi [norsk]    diplopia [med. el. latin]   Dobbeltsyn (diplopi) kan enten skyldes feil på lysbrytningen i ett øye (mono-okulær diplopi) eller det kan skyldes feilstilling av ett øye i forhold til det andre (bin-okulær diplopi).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
DIP joint [engelsk]    distalt interfalangledd [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
dip coating [engelsk]    dyppeovertrekking, dypping [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Dipentylamin [norsk]    1-PENTANAMINE, N-PENTYL- [engelsk]   molekylformel: C10H23N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Dipropylamin [norsk]    1-PROPANAMINE, N-PROPYL- [engelsk]   molekylformel: C6H15N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Dipropyleter [norsk]    PROPANE, 1,1'-OXYBIS- [engelsk]   molekylformel: C6H14O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Diplecogaster [latin]    Dobbeltsuger [norsk]   marin (beinfisker, dobbeltsugere, dobbeltsugerfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
dip-slip fault [engelsk]    fall-rettet forkastning [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Dipturus/Raja linteus/lintea [latin]    Hvitskate/hvitrokke [norsk]   sjelden, marin (bruskfisker, ekte skater/rokker, skate-/rokkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
DIPHOSPHORIC ACID, TETRASODIUM SALT [engelsk]    Natriumdifosfat(V) [norsk]    Tetranatriumpyrofosfat, Natrium-m-okso-heksaoksodifosfat(V) [synonym]   molekylformel: Na4O7P2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
DIPHOSPHORIC ACID, TETRAETHYL ESTER [engelsk]    Tetraetyldifosfat [norsk]    TEPP [synonym]   molekylformel: C8H20O7P2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
DIPYRIDO[1,2-a:2',1'-C]PYRAZINEDIIUM, 6,7-DIHYDRO-, DIBROMIDE [engelsk]    Dikvat [norsk]   molekylformel: C12H12N2.2Br
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap