Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
DIPHOSPHORIC ACID, TETRASODIUM SALT [engelsk]    Natriumdifosfat(V) [norsk]    Tetranatriumpyrofosfat, Natrium-m-okso-heksaoksodifosfat(V) [synonym]   molekylformel: Na4O7P2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
DIPHOSPHORIC ACID, TETRAETHYL ESTER [engelsk]    Tetraetyldifosfat [norsk]    TEPP [synonym]   molekylformel: C8H20O7P2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap