Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
CARBONIC ACID DISODIUM SALT [engelsk]    Natriumkarbonat [norsk]   molekylformel: CNa2O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
DITHIONOUS ACID, DISODIUM SALT [engelsk]    Natriumditionitt [norsk]    Natriumtetraoksodisulfat(S-S)(III) [synonym]   molekylformel: Na2O4S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
DISULFUROUS ACID, DISODIUM SALT [engelsk]    Natriumdisulfitt [norsk]    Natrium-m-okso-tetraoksodisulfat(IV) [synonym]   molekylformel: Na2O5S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHROMIC ACID (H2Cr2O7), DISODIUM SALT [engelsk]    Natriumdikromat(VI) [norsk]    Natriumdikromat [synonym]   molekylformel: Cr2Na2O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBAMODITHIOIC ACID, 1,2-ETHANEDIYLBIS-, DISODIUM SALT [engelsk]    Nabam [norsk]    Dinatriummetylenbisditiokarbamat [synonym]   molekylformel: C4H6N2Na2S4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 4-[(2,4-DIMETHYLPHENYL)AZO]-3-HYDROXY-, DISODIUM SALT [engelsk]    Ponceau MX [norsk]   molekylformel: C18H14N2Na2O7S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 3-HYDROXY-4-[(2,4,5-TRIMETHYLPHENYL)AZO]-, DISODIUM SALT [engelsk]    Dinatrium-3-hydroksy-4-(2,4,5-trimetylfenyl)azo-2,7-naftalendisulfonat [norsk]   molekylformel: C19H16N2Na2O7S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap