Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
DLC [engelsk]    DLC (data link control) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
SDLC [engelsk]    SDLC (synchronous data link control), SDLC [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft