Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
DM [Forkortelse]    Direktereklame [norsk]   Direct Mail [engelsk]   Bearbeiding av potensielle kunder gjennom direkte henvendelser i form av eksempelvis brev, faks eller e-post (i motsetning til generell reklame i form av annonser, brosjyre eller lignende), rettet mot et bestemt kundesegment. Mottagerne velges vanligvis ut fra definerte demografiske kriterier (bosted, alder, kjønn osv.).
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
DM [forkortelse/akronym]    direkte markedsføring [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
DMD [norsk]    Digital Mirror Device Chipen (-e) i en DLP projektor.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
KDM [norsk]    ( Key Delivery Message ) Data som sendes kinoen for at den skal kunne få levert filmen og få godkjent utstyret for visningen av den.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
DMA [engelsk]    DMA, DMA (direkte minnetilgang) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DMO [engelsk]    DMO (DirectX-medieobjekt) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DCDM [norsk]    Digital Cinema Distribution Master . Betegnelse på en fil, eller en samling filer, som inneholder alle data til en film for digital kino før den sendes til en kino.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
DM el. dmk [forkortelse/akronym]    tyske mark [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
DMAIC-syklus for Six Sigma [norsk]    Six Sigma DMAIC Cycle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft