Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
DNA [bokmål/riksmål/nynorsk]    deoksyribo nucleic acid, deoksyribonukleinsyre, nesten alle former for livs genetiske materiale
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
DNA [engelsk]    DNA, deoksyribo nucleic acid
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
DNA [svensk]    DNA, deoxiribonukleinsyra
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
DNA [akronym]    Deoksyribonukleinsyre [norsk]   DNA finnes i cellekjernen og er ansvarlig for koding av den genetiske informasjonen i genen. Det består av tråder med nukleinsyre som er viklet sammen til en dobbel spiral. DNA har fått navnet sitt fra sukkerkomponenten deoksyribose.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
DNA [akronym]    Dekosyribonukleinsyre [norsk]   Deoxyribo nucleic acid [engelsk]   Arvestoff. Består av en sukker (deoksyribose), fosfat og basene A (adenin), G (guanin), C (cytosin) og T (thymin) som danner en dobbelttrådet heliks.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Ordbok / leksikon: 13 omtrentlig(e)
uvdna [kåfjordsamisk]    ovn [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bierdna [kåfjordsamisk]    bjørn [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
DNA test [norsk]    Test som omfatter analyse av DNA.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
DNA-test [norsk]    Metode for å lage en DNA-profil av deler av arvestoffet for å kartlegge slektskap eller identifisere individer innen rettsmedisin.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
DNA-ligase [norsk]    bakterielt enzym som limer (skjøter) fragmenter av DNA ende mot ende i en lang kjede.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
DNA-vaksine [norsk]    Vaksine som består av sirkulære DNA-kjeder (plasmider) som injiseres i muskulatur slik at muskelcellene tar opp plasmidene. Gjennom de regulerende gensekvensene i DNA-vaksinen vil man få produksjon av proteinantigen fra det aktuelle virus ved hjelp av cellens eget maskineri.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
máhtoliidna [kåfjordsamisk]    makkeline [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
DNA reparasjon [norsk]    Det finnes ulike reparasjonsystemer i cellene som kan reparere skade i DNA molekylet. Eksempel på skade kan være kutt i DNA molekylet eller at feile baser/nukleotider inkorporeres ved DNA oppbygging.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Rekombinant DNA [norsk]    DNA som har blitt modifisert slik at det inneholder gener fra to forskjellige opphav. Rekombinant teknologi blir ofte brukt for å produsere svært rene terapeutiske legemidler.
Fertilitetsordliste © Serono Nordic AB
DNA-sekvensering [norsk]    Metode for å bestemme rekkefølgen av byggestenene (A, T, C og G) i DNA-molekyler.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
Short-beaked Echidna [engelsk]    Australsk maurpiggsvin [norsk]   Tachyglossus aculeatus [latin]   1 Yellingbo og 1 Sherwood Forest 3.12., 2 Wilsons Prom 6.12. og 1 Kinglake NP 7.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Appelsiidna/Ebelsiidna [samisk]    Appelsin [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
DNA (deoxyribonucleinsyre) [norsk]    Arvestoffet som finnes i cellekjernen som avgjør hvordan vi ser ut, fungerer og tenker
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer