Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
DNA-sekvensering [norsk]    Metode for å bestemme rekkefølgen av byggestenene (A, T, C og G) i DNA-molekyler.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda