Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
DNS [norsk]    Domenenavn system, forandrer domenenavn til IP adresser.
Ordliste for webhotell © Webhotellinfo.no
DNS [norsk]    Forkortelse for Domaine Name System. En internettjeneste som oversetter mellom domenenavn og IP-adresser. I stedet for en tallrekke, for eksempel 158.138.130.17, kan vi bruke lesbare navn, for eksempel www.uninettabc.no.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
DNS [engelsk]    DNS, DNS [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
DNS-sone [norsk]    Administrativ enhet som inneholder diverse informasjon om DNS-domener, blant annet hvem som har ansvar for domenet. Alle domenenavnene i DNS tilhører ulike DNS-soner. Informasjon om domenene eksempel.com og eksempel.no vil ligge i to forskjellige DNS-soner. Selve innholdet i en DNS-sone ligger i filer eller databaser.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
DNS-alias [norsk]    Et navn som gis til en maskin i tillegg til det primære DNS-navnet.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
DNS-tjener [norsk]    En tjener som oversetter mellom tallbaserte IP-adresser og lesbare domenenavn. Se DNS.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
DNS-klient [norsk]    DNS client [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DNS suffix [engelsk]    DNS-suffiks [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft