Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
DNS-sone [norsk]    Administrativ enhet som inneholder diverse informasjon om DNS-domener, blant annet hvem som har ansvar for domenet. Alle domenenavnene i DNS tilhører ulike DNS-soner. Informasjon om domenene eksempel.com og eksempel.no vil ligge i to forskjellige DNS-soner. Selve innholdet i en DNS-sone ligger i filer eller databaser.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC