Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Dos [spansk]    [dåss] Tallet to
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
DOS [norsk]    Forkortelse for Disk Operating System.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
DoS [engelsk]    DoS-angrep (Denial of Service) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
DDoS [norsk]    Forkortelse for Distributed Denial of Services, eller distribuerte tjenestenektingsangrep.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
DDoS [engelsk]    DDoS (distribuert tjenestenekt) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
MS-DOS [norsk]    MS-DOS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Barbados [norsk]    Barbados [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dosimeter [norsk]    dosimeter [engelsk]   utstyr for måling av radioaktiv dose for personell
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
Dosimeter [norsk]    En måler for å måle doser, f.eks., av radongass.
Ordliste for helse, innemiljø og sykdom © M. Lande / sykavhuset.no
dosimeter reader [engelsk]    avleserenhet for dosimetere  [norsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
dosekompensering [norsk]    den prosessen som leder til at det lages like mye genprodukter fra X-kromosomet hos både hanner og hunner.
Genetikkordliste © Universitetsforlaget