Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
DP [norsk]    Et instrument som holder båtens posisjon automatisk samt older bauen i den retning man ønsker. Består av to GPS`er
Maritim ordliste © MaritimStart
Ordbok / leksikon: 10 omtrentlig(e)
PDP [forkortelse]    Policy Decision Point [engelsk]   Entitet som tar avgjørelser om tilgang til en beskyttet ressurs
Ordliste for bankrelaterte dataløsninger © Kantega
RDP [norsk]    Forkortelse for Microsoft Remote Desktop Protocol. Gjør det mulig for en bruker å koble seg til en maskin via nettverk med Microsoft Terminal Services.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
DPA [norsk]    DPA [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dpi [engelsk]    ppt, ppt (punkt per tomme) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
RDP [norsk]    RDP [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
UDP [engelsk]    UDP, UDP [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DPI [akronym]    Punkter pr. tomme [norsk]   Dots Per Inch [engelsk]   Antall piksler eller punkter pr. tomme i et bilde. Dette kalles også "oppløsning". Jo høyere oppløsning, jo bedre utskriftskvalitet.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
dpi [forkortelse/akronym]    dots per inch [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ESDP [eurojargon]    Den europeiske sikkerhets- og forsvarspolitikken [norsk]   European Security and Defence Policy [engelsk]   (Andre begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
medronat, salt/ester av medronsyre, metylendifosforsyre, MDP [norsk]    medronate [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen