Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
DRAM (Dynamic Random Access Memory) [norsk]    DRAM [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft