Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
DS [forkortelse/akronym]    dampskip [norsk]   (uten skråstrek; merk også at DS skal stå utenfor det anførte skipsnavnet: DS «Mauretania»)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 126 omtrentlig(e)
CDS [norsk]    Cinema Digital Sound Digitalformat for film (1990), utviklet av Optical Radiation Corporation i samarbeid med Kodak. Det analoge lydsporet var bytte ut med et digitallydspor. Hadde kort levetid.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
DSM [norsk]    Digital Source Master . Betegnelse på en digital master av en film som danner utgangspunktet for alle andre formater (35mm film, D-kino, DVD, VHS, internett filer osv).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
DSP [norsk]    Digital Signal Processor
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
DSL [engelsk]    DSL (Digital Subscriber Line) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DSN [norsk]    DSN [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DSN [engelsk]    DSN, DSN [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DSS [engelsk]    DSS (Digital Signature Standard) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
NDS [engelsk]    katalogtjenester for NetWare (NDS) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
WDS [norsk]    WDS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DSL [forkortelse/akronym]    digital subscriber line [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Odds [norsk]    Odds [engelsk]   Sannsynligheten for å få en bestemt hånd i forhold til sannsynligheten for ikke å få den.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
AIDS [norsk]    El perro [spansk]
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
AIDS [norsk]    Perro [spansk]   El Perro
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
SDDS [norsk]    Sony Dynamic Digital Sound Sony's digitallydformat for film. Opp til 8 (7.1) kanaler. Lyden er lagret utenfor perforeringshullene på begge sider av filmen (P og S track).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
aids [norsk]    AIDS [FEIL]   (jf. hiv)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
aids [forkortelse/akronym]    acquired immunodeficiency syndrome [engelsk]   alvorlig svikt i immunsystemet som skyldes viruset hiv. Diagnosen aids forutsetter at man har utviklet typiske sykdomstilstander forbundet med aids). En hivpositiv person har altså ikke aids før han/hun er blitt syk av det. Sammensetninger med aids og hiv slike forkortelser skrives i ett ord: aidssyk, hivsmittet osv.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ARDS [forkortelse/akronym]    adult respiratory distress syndrome [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
aids [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Birds [engelsk]    Fugler [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
goods [engelsk]    varer [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
AD DS [norsk]    AD DS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Beads [engelsk]    perler [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Brads [engelsk]    splittbinders [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
chords [engelsk]    stemmebånd [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
blinds [engelsk]    persienner [norsk]   [framvisningseffekt]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
AD LDS [norsk]    AD LDS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
strands [engelsk]    strå [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
innwards [engelsk]    innover [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
ARD/ARDS [forkortelse/akronym]    akutt respiratorisk distress (syndrom) [norsk]   alvorlhig respirasjonsvikt, ofte hos spedbarn, men kan forekomme hos voksne. Livstruende lungetilstand hvor lungene gradvis fylles med væske og gassutviklingen trues
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Forwards [norsk]    Avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge underliggende verdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Oppgjøret finner sted på bortfallsdagen.
Derivatordliste © Oslo Børs
backwards [engelsk]    baklengs, tilbake [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Nailheads [engelsk]    nagler [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Fullblods [norsk]    Pure-Blood [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
fullblods [norsk]    sudi- [samisk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-685, Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(III)579: sudidáža '(ekte nordmann'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Hole Cards [engelsk]    These are the Down Cards in front of the players.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
Safe hands [engelsk]    Trygge hender [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
innenlands [norsk]    domestic [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DSL-filter [norsk]    DSL filter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilge loyds [engelsk]    kimingsvegere [norsk]   kimingvægere [dansk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Brundtlands [norsk]    The family of the (former) Norwegian Prime Minister
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
hemorrhoids [engelsk]    hemorroider [norsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
sweetbreads [engelsk]    kalvebrissel [norsk]   ris de veau [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
noise words [norsk]    støyord [avløserord]   (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
topset beds [engelsk]    lag øverst på delta [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
annenhånds [norsk]    lotnašuvvan; oapme [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
social needs [engelsk]    sosiale behov [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
selvtilfreds [norsk]    complacent [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Cook Islands [engelsk]    Cookøyene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fiji Islands [engelsk]    Fiji [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
foreset beds [engelsk]    skrålag [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
side shields [engelsk]    sidevern [norsk]   (vernebriller)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Foreign bonds [norsk]    Obligasjonslån emmitert i et innenlandsk marked, men med utenlandsk låntager.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Picture Cards [engelsk]    bildekort [norsk]   Knekt, Dame og Konge.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
capital funds [engelsk]    kapital [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
capital goods [engelsk]    produksjonsmidler [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
In the clouds [engelsk]    In nubibus [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Faroe Islands [engelsk]    Færøyene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
out of bounds [norsk]    OB [forkortelse/akronym]   (utenfor spilleområdet i golf)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Holding hands [engelsk]    HH [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
physical needs [engelsk]    fysiske behov [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
customer needs [engelsk]    kundebehov [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Household gods [engelsk]    Lares et penates [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
In a few words [engelsk]    Paucis verbis [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Cayman Islands [engelsk]    Caymanøyene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bottomset beds [engelsk]    bunnlag [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
cumulus clouds [engelsk]    cumulus, haugsky [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Community Cards [engelsk]    felleskort [norsk]   Felleskort som ligger oppovervendt og som kan benyttes av alle spillerne.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
The exact words [engelsk]    Ipsissima verba [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
épinards [fransk]    spinat [norsk]   spinach [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
property fields [engelsk]    egenskapsfelt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Action not words [engelsk]    Acta non verba [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Deeds, not words [engelsk]    Facta, non verba [latin]   (Actions speak louder than words)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
In so many words [engelsk]    In totidem verbis [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
In so many words [engelsk]    Totidem verbis [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
suspended solids [engelsk]    stoffer i suspensjon [norsk]   faste partikler som svever i væske
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
accessibility aids [engelsk]    tilgjengelighetshjelpemidler [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
on-screen keyboards [engelsk]    skjermtastatur [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
modulation standards [engelsk]    moduleringsstandard [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
not sufficient funds [engelsk]    ingen dekning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ceramic boiling aids [engelsk]    kokesteiner [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
levelling compounds [engelsk]    avrettingskjemikalier [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
phase shift colloids [engelsk]    faseskiftende kolloider [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Natural Gas Liquids [engelsk]    NGL [akronym]   Samlebegrep for petroleumskvalitetene etan, propan, isobutan, normal butan og nafta. Delvis flytende ved normalt trykk.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
From where one stands [engelsk]    E vestigio [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Your toga is backwards [engelsk]    Tua toga suspina est [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
British Virgin Islands [engelsk]    De britiske jomfruøyene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Microsoft Sales Leads [norsk]    Microsoft Sales Leads [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Nesting cliff for birds [engelsk]    Fugleberg [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
stores of flammable goods [engelsk]    ildsfarlig opplag [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Always striving upwards [engelsk]    Semper superne nitens [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
veal olives, veal birds [engelsk]    benløse fugler [norsk]   oiseaux sans têtes [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
veal olives, veal birds [engelsk]    benløse fugler [norsk]   paupiette [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Cocos (Keeling) Islands [engelsk]    Kokosøyene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Northern Mariana Islands [engelsk]    Nord-Marianene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
The outcome proves the deeds [engelsk]    Exitus acta probat [latin]   (the end justifies the means) (Ovid)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Kingdom of the Netherlands [engelsk]    Kongeriket Nederland [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Manage User-Defined Fields [engelsk]    Administrer brukerdefinerte felt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Republic of the Fiji Islands [engelsk]    Fiji [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
U.S. Minor Outlying Islands [norsk]    U.S. Minor Outlying Islands [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
product safety for consumer goods [engelsk]    produktsikkerhet for forbruksvarer [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
To high places by narrow roads [engelsk]    Ad augusta per angusta [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Clear agreements, good friends [engelsk]    Clara pacta, boni amici [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Small things occupy light minds [engelsk]    Parva leves capiunt animas [latin]   (small things amuse small minds)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
I hope we'll still be friends [engelsk]    Spero nos familiares mansuros [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
DSL (Digital Subscriber Line) [norsk]    Digital Subscriber Line [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Heard Island and McDonald Islands [engelsk]    Heardøya og McDonaldøyene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Public Key Cryptography Standards [norsk]    Public Key Cryptography Standards [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Few words suffice for he who understands [engelsk]    Intelligenti pauca [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
After the battles come the rewards [engelsk]    Post proelia praemia [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
He who does not advance, go backwards [engelsk]    Quinon proficit deficit [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
French Southern and Antarctic Lands [engelsk]    Franske sydlige og antarktiske landområder [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Territory of Cocos (Keeling) Islands [engelsk]    Kokosøyene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
United States Minor Outlying Islands [norsk]    United States Minor Outlying Islands [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
heated to 400 °C for 70 seconds [engelsk]    varmebehandlet ved 400 °C i 70 sekunder [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
non methane Volatile Organic Compounds [engelsk]    nmVOC [akronym]   Betegnelse på flyktige, organiske forbindelser unntatt metan som fordamper fra blant annet råolje.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Selskapsdirektiv nr 13, Takeover bids [norsk]    2004/25/EC [direktivkode]   Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21 april 2004 on takeover bids. Official Journal L 142/2004
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
To once have wanted is enough in great deeds [engelsk]    In magnis et voluisse sat est [latin]   (Propertius)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
So potent was religion in persuading to evil deeds [engelsk]    Tantum religio potuit suadere malorum [latin]   (Lucretius)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Commonwealth of the Northern Mariana Islands [engelsk]    Nord-Marianene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Territory of Heard Island and McDonald Islands [engelsk]    Territoriet Heardøya og McDonaldøyene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
phase sensitive imaging pulse sequence methods [engelsk]    fasesensitive avbildningspulssekvensmetoder [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
As long as you are fortunate, you will have many friends [engelsk]    Donec eris felix, multos numerabis amicos [latin]   (when you are successful, everyone wants to be your friend)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
A sword is never a killer, it's a tool in the killer's hands [engelsk]    Quemadmoeum gladis nemeinum occidit, occidentis telum est [latin]   (Seneca)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Territory of the French Southern and Antarctic Lands [engelsk]    Franske sydlige og antarktiske landområder [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Organization for the Advancement of Structured Information Standards [engelsk]    OASIS [forkortelse]   en organisasjon for utvikling og frembringelse av standarder innen e-business
Ordliste for bankrelaterte dataløsninger © Kantega
Evaluering av strategi for å flytte oppgaver for personaladministrasjon utenlands [norsk]    Evaluating Offshoring Strategy for HR Functions [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft