Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
DSM [norsk]    Digital Source Master . Betegnelse på en digital master av en film som danner utgangspunktet for alle andre formater (35mm film, D-kino, DVD, VHS, internett filer osv).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO