Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
DT [akronym]    design team [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Ordbok / leksikon: 53 omtrentlig(e)
DDT [norsk]    BENZENE, 1,1'-(2,2,2- TRICHLOROETHYLIDENE)BIS[4-CHLORO- [engelsk]   molekylformel: C14H9Cl5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CdT [eurojargon]    Oversettelsessenteret for Den europeiske unionens organer [norsk]   Translation Centre for the Bodies of the European Union [engelsk]   (Europeiske byråer)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
DTP [norsk]    DTP [engelsk]   (se også desktop publishing)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
DTD [engelsk]    DTD (document type definition) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DTE [engelsk]    DTE (Data Terminal Equipment) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DTR [engelsk]    DTR (data terminal ready), DTR (Data Terminal Ready) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
BTDT [akronym/fork.]    Been There, Done That.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
DTMF [engelsk]    DTMF (Dual Tone Multiple-Frequency) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rundt [norsk]    round [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Rundt [norsk]    Round [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Vondt [norsk]    Painful [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
født [norsk]    f. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Kaldt [norsk]    Coaskkis [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
blandt [FEIL]    blant [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ufødt [norsk]     ufødd el. ufødt [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
omvendt [norsk]    reverse [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
forbudt [norsk]    forbidden [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
anvendt [norsk]    applied [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
omvendt [norsk]    conversely [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
utbredt [norsk]    disseminated [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
omvendt [norsk]    inverse [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
oppholdt [norsk]    giddanan [samisk]   (perf) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)88: giddanit 'bli oppholdt'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
nyomvendt [norsk]    proselyte [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gjenfødt [norsk]    oddasisriegádan [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
keivhendt [norsk]    boalbbas [samisk]   (-lbas-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
kortkledt [norsk]    garppuhit [samisk]   (a) //garppuhit 'gå med for korte klær' (om skjørt, kjole, kofte)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
netthendt [norsk]    giedalaš [samisk]   (a) (-cc-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
speilvendt [norsk]    mirrored [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Rund holdt [norsk]    Felles navn på master, bommer, gafler og stenger. Tidligere også om ubehandlet barket trestamme (rundlast).
Maritim ordliste © MaritimStart
barnefødt [norsk]     barnefødd el. barnefødt [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
brattlendt [norsk]    ceakkus; ráhpis [samisk]   (a) (-hppá(s), att ráhpis, ráhpes)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
DTP program [engelsk]    datatrykkeprogram, DTP-program, forleggerprogram [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Du er nødt [norsk]    Dus lea baggu [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
om, hvorvidt [norsk]    whether  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
strikke rundt [norsk]    circular [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
vanlig, utbredt [norsk]    prevalent [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
noe veldig godt [norsk]    sálga [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
iboende, medfødt [norsk]    inherent [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
utbredt, utspredt [norsk]    disseminated [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
nystartet, såvidt [norsk]    incipient [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
galdt el. gjaldt [FØR]    gjelde - gjaldt - gjeldt [norsk]   i preteritum
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Megapodius reinwardt [latin]    Oransjebeinovnhøne [norsk]   Orange-footed Scrubfowl [engelsk]   Relativt vanlig i regskogene på Atherton Tableland 12.-16.11. og Mt. Whitfield 17. og 18.11., 1 Cairns 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
føde - fødte - født [norsk]    fødde, fødd [FØR OGSÅ]   (også i sms.)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
skuffet, sveket; uforberedt [norsk]    disappointed [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
utslett hos nesten nyfødt [norsk]    geardni [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
gjensidig; innbyrdes; omvendt [norsk]    reciprocal [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
obligatorisk, nødvendig, påbudt [norsk]    mandatory [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
øde - ødet/ødte - ødet/ødt [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
dreie; rotere, dreie seg, gå rundt [norsk]    revolve [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
DTMF (Dual Tone Multiple-Frequency) [norsk]    dual tone multiple-frequency [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skynde - skyndet/skyndte - skyndet/skyndt [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
trå - tro/trådde/trådte - trådd/trådt [norsk]     trå, tro/trådde, trådd [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
implisitt, underforstått; stilltiende; ubetinget, blindt [norsk]    implicitly [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no