Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
DTS [norsk]    Digital Theatre Sound Digitallydformat for film der lyden er lagret på CD-ROM plater som synkroniseres med filmen ved hjelp av tidskode på filmen.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO