Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
DUF [akronym]    Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker [norsk]   et registreringssystem og saksbehandlerverktøy for hele utlendingsforvaltningen. Systemet oppdaterer og bruker data i utlendingsdatabasen, og brukes hovedsakelig av politiet, UDI og UNE. Visumsøknader behandles i NORVIS.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
duffárastit [samisk]    blåse seg opp [norsk]   (vfr) //duffárastit (-stt-) 'blåse seg opp' (for å se stor ut)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
duft, lukt; luktesans; teft [norsk]    scent [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no