Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
DVD [bokmål/nynorsk]    Lagringsenhet for digitale data, musikk eller film. Spesielt om DVD med film lagret på. Jeg kjøpte noen DVD-er på vei hjem, tenkte vi kunne se på dem i kveld.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
DVD [svensk]    dvd, DVD
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
DVD [norsk]    Digital Versatile Disc. Plate for lagring av data, opp til 17GB på en 12cm disk. Plass til en hel spillefilm på én plate.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
DVD [engelsk]    DVD (digital video disk), DVD, DVD [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
DVD-Audio [norsk]    DVD-Audio [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DVD el. dvd [forkortelse/akronym]    digital versatile (eller video) disc [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad