Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dab [engelsk]    Sandflyndre  [norsk]   Limanda limanda [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
dabmet [samisk]    lime [norsk]   (v) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-114: //dál oažžut dabmet poastamearkka 'Nå kan du klistre på frimerke'; liibmet
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Long rough dab [engelsk]    Gapeflyndre  [norsk]   Hippoglossoides platessoides [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet