Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dacnis venusta [latin]    Rødleggdaknis [norsk]   Scarlet-thighed Dacnis [engelsk]   1 str Quepos-Carara 23/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no