Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Dagbok [norsk]    Det føres dagbok over alle dokumenter som forlanges tingl..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
dagbok [norsk]    journal [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
vevlogg, nettlogg, vevdagbok, nettdagbok [avløserord]    weblogg [norsk]   jf. blogg
Norske avløserord for importord © Språkrådet