Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dager [norsk]    Lengden til en kampanje (i dager).
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
løpedager [norsk]    grace days [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Karensdager [norsk]    Dager som går før en rettighet inntrer. Begrepet er mest brukt i forbindels..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
påslag dager [norsk]    receipt margin [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
i disse dager [norsk]    nowadays [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Dager forsømt [norsk]    Days Neglected [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
transportdager [norsk]    transport days [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sikkerhetsdager [norsk]    issue margin [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft