Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Daglig journal (VPS) [norsk]    Register i Verdipapirsentralen hvor transaksjonene blir samlet opp før disse blir ført mot verdipapirkontiene. Handelstransaksjonene blir vanligvis ført mot konto først etter 3 dager.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA