Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dai-Irimi-tenkan [japansk]    Dypt steg inn bak uke og snu rundt (med steg bak)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido