Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Daily [norsk]    Daily er et overvåkingssystem utviklet ved Universitetet i Oslo. Daily har fokus på klientsikkerhet. En agent installeres på hver enkelt klient i nettverket, disse rapporterer inn til en sentral tjener som strukturerer dataene og lager overordnede og detaljerte rapporter. Daily brukes aktivt ved Universitetet i Oslo og foreligger nå i sin andre versjon; Daily2.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
daily backup [engelsk]    daglig sikkerhetskopiering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Daily Prophet [engelsk]    Aftenprofeten [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Daily Task List [engelsk]    Dagens oppgaveliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft