Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Dal [norsk]    Valley [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
dal [norsk]    ravine [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 19 omtrentlig(e)
Dalbre [norsk]    En isbre som fyller en dal. En dalbre er ofte en utløper fra en innlandsis.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Arendal [norsk]    City on the south coast of Norway
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
bimodal [engelsk]    på to måter, med to topper [norsk]   målepunkter e.l.
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Dalende [norsk]    Øverste delen av en dal.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Suicidal [norsk]    Å ha trang til å ta livet sitt.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
Gyldendal [norsk]    Norway's largest publisher
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
end-tidal [engelsk]    utåndings- [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Hallingdal [norsk]    Valley leading to Bergen
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
ikke-modal [norsk]    modeless [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
conchoidal [engelsk]    muslig [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
multimodal [engelsk]    på flere måter, med flere topper, målepunkter etc. [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Brumunddal [norsk]    Brummunddal, Brummundal, Brumundal [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Gudriksdal [norsk]    Godric's Hollow [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Ii fal dal [samisk]    Ikke akkurat nå [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Hengende dal [norsk]    En dal der dalbunnen ligger på et vesentlig høyere nivå enn i dalen den munner ut i.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
mun vuolggan dal [samisk]    jeg drar nå [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Dalmatian Pelican [engelsk]    Krøllpelikan [norsk]   Pelecanus crispus [latin]   Ett ind. ble sett ved Mansarovar, Keoladeo 21., 22. og 23.2. Arten er relativt sjelden i området. Denne fuglen ble gjerne sett i umiddelbar nærhet av hvitpelikanene, om enn noe for seg selv.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
mun gal boadan diehko dal [samisk]    jeg kommer dit nå [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Vuola gal livccii buorre dal [samisk]    Øl hadde vært godt nå [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind