Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Daphoenositta (Neositta) chrysoptera E [latin]    Stripesittella [norsk]   Varied Sittella [engelsk]   D. c. chrysoptera: 10 Warrumbungle NP 23.11. og 4-5 Grampians NP 1.12. D. c. lathami: 1 Yellingbo 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no